Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował w sprawie kar za nacisk osi napędowej

Polska przegrywa w TSUE! Chwytliwy nagłówek?
Fakty są następujące: w sprawie ruchu ciężarówek z naciskiem osi 11,5 tony polska administracja poniosła porażkę, a skarga okazała się uzasadniona. Co to oznacza dla kierowców i firm transportowych?

Nowy rozdział we współpracy pomiędzy PIP i ITD

Podpisy zostały złożone, więc rozpoczyna się nowy rozdział współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego. W jakim zakresie obie instytucje przewidują współdziałanie? Co to oznacza dla zawodowych kierowców?

Kierowca pijany czy kierowca zmęczony? Zobacz cały eksperyment + raport

Nasz eksperyment pokazał różnice w aktywności pijanego i zmęczonego kierowcy. Na potrzeby naszego eksperymentu kierowcy zostali zmęczeni i… upici. Ale to, co stało się później, zaskoczyło nawet ekspertów!

Kierowca zmęczony vs kierowca pijany. Sprawdź nasz eksperyment.

Przyjmuje się, że czas reakcji osoby po ok. 17-20h pracy jest porównywalny z czasem reakcji osoby, która ma we krwi ok. 0,5 promila alkoholu. A po 24h pracy, taki jak osoba z 1 promilem.
Przeprowadziliśmy eksperyment czy rzeczywiście można porównać aktywność zmęczonego kierowcy do aktywności kierowcy pod wpływem alkoholu.