Badania techniczne pojazdów, cz. 2

Na temat badań technicznych pojazdów możemy przeczytać jeszcze w rozporządzeniu unijnym (WE) nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Badania techniczne pojazdów, cz.1

Badania techniczne pojazdów to temat, o którym ostatnio zrobiło się dosyć głośno. Powodem tego są niedawne zmiany w przepisach w zakresie nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która ukazała się we wrześniu 2018 roku r., zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów.