Zaufali nam m.in.

Rozliczaj czas pracy kierowców łatwiej, szybciej i taniej! Ewidencja czasu pracy kierowców, odczyt danych z tachografów analogowych i cyfrowych oraz kart kierowców.

Tachospeed Lite to uproszczona wersja programu Tachospeed dla dowolnej ilości kierowców i samochodów, program zawiera jedynie podstawowe funkcje m.in. wczytanie plików z kart kierowców i tachografów cyfrowych, archiwizacja zaimportowanych danych, przeglądanie aktywności kierowców i samochodów.

Rozliczaj czas pracy kierowców łatwiej, szybciej i taniej! Ewidencja czasu pracy kierowców, odczyt danych z tachografów analogowych i cyfrowych oraz kart kierowców.