Wesołych Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy podziękować za zaufanie, jakimi nas obdarzyliście. W tym trudnym czasie jest to szczególnie ważne, byśmy wzajemnie się wspierali.

Dlatego też, życzymy Państwu Radosnych, spokojnych i przepełnionych rodzinnym ciepłem, miłością i nadzieją Świąt Wielkanocnych.

Infolab

Dziękujemy za rok 2020 i życzymy Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zaufanie oraz współpracę w roku 2020!

 

Z okazji zbliżających się Świąt

życzymy Państwu dużo spokoju

i radości oraz pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku 2021

 

Zespół Infolab

Nowe wyłączenia ze stosowania przepisów Rozp. 561/2006 związane z branżą budowlaną

Wraz z wejściem w życie pakietu mobilności i zmian w przepisach Rozp. 561/2006 wprowadzono dodatkowe wyłączenie w art. 13 ust. 1 w punktach „q”  i „r”, które dotycząc branży związanych z budownictwem.

 

Pierwsze z tych wyłączeń dotyczy wyłączenia z obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcę który prowadzi pojazd lub zespół pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Sam zapis nie budzi większych wątpliwości, postawiono tak naprawdę trzy warunki. Pierwszy, że przewozu dokonuje przedsiębiorstwo budowlane, a nie transportowe, czyli przewóz musiałby odbywać się w oparciu o zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Drugi warunek ogranicza odległości przewozu od bazy przedsiębiorstwa, aby można było korzystać z omawianego wyłączenia. Natomiast trzeci warunek wskazuje, że kierowca takiego pojazdu nie może zajmować się tylko i wyłącznie prowadzeniem, a musi wykonywać inne czynności na przykład być operatorem przewożonej maszyny budowlanej i wykonywać pracę z jej pomocą.

 

Czytaj dalej

Pakiet mobilności – wszystko co musisz wiedzieć

Pakiet mobilności ma na celu wyrównanie zasad konkurencyjności na międzynarodowym rynku transportowym oraz zapewnienie lepszych warunków pracy kierowcom. Pakiet wprowadza zmiany w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach, m.in. 561/2006 oraz 165/2014.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany związane z wejściem Pakietu mobilności:

 

31.07.2020 r.
 • Ogłoszenie “Pakietu mobilności”.

 

20.08.2020 r.
 • Obligatoryjny powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie.
 • Zakaz odbywania regularnych 45h odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.
 • możliwość odbycia dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd (transport międzynarodowy), jednak pod poniższymi warunkami:
  • oba odpoczynki tygodniowe skrócone będą wykonane poza granicami Polski. Nie dotyczy przewozów wykonywanych wyłącznie na terenie Polski oraz w krajach AETR;
  • w każdych kolejnych czterech tygodniach kalendarzowych mają zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
  • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejny odpoczynek powinien być tygodniowy regularny, jednak musi być poprzedzony rekompensatą za skrócenia i poprzedzona odpoczynkiem dobowym. Ten odpoczynek musi być odbyty w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy, koniecznie z podanym powodem wydłużenia na wydruku z tachografu lub na wykresówce. Konieczna jest rekompensata przedłużonego czasu jazdy wraz z odpoczynkiem co najmniej dziewięciogodzinnym, w okresie maksymalnie trzech następnych tygodni.

 

01.02.2022
 • Kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.
 • Wyrównanie do pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego.

 

20.02.2022
 • Raz na osiem tygodni będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania.
 • Po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni będą wstrzymane kolejne operacje kabotażowe.

 

20.05.2022
 • Posiadanie licencji na przewóz drogowy będzie wymagane dla pojazdów już od 2,5 tony DMC.

 

20.08.2023*
 • Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą obowiązkowo wyposażone w drugą generację inteligentnych tachografów. Tachografy nowego typu będą m.in. automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego.

 

31.12.2024*
 • Zakres kontroli na drodze zostanie zwiększony do 56 dni.
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas inteligentnego tachografu jakiejkolwiek generacji.

 

20.08.2025*
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji.

 

01.06.2026*
 • Tachografy inteligentne drugiej generacji będą obowiązkowe dla pojazdów o DMC od 2,5 tony, które działają w transporcie międzynarodowym.

 

* pod warunkiem, że do tego czasu wejdą w życie odpowiednie przepisy oraz zostaną ukończone prace nad nowym typem tachografu.

Tyscy biznesmeni wspierają najbardziej potrzebujące dzieci

W związku z pandemią koronawirusa, dzieci mają obowiązek nauki zdalnej. Niestety, nie każdy uczeń posiada komputer, nierzadko też rodzeństwo zmuszone jest współdzielić sprzęt, co zdecydowanie utrudnia naukę. W związku z tym Tyscy Przedsiębiorcy, w tym Dariusz Wata, CEO firmy Infolab Narloch Sp. z o.o., producenta oprogramowania Tachospeed, postanowili z własnej inicjatywy zakupić za zabrane ze zrzutki.pl pieniądze dla najbardziej potrzebujących rodzin.

 

źródło: Tyski Kanał Informacyjny

Służby kontrolne na Białorusi wybrały Tachospeeda

Przełom 2019/2020 roku to kolejny sukces zespołu Tachospeed – białoruska służba kontrolująca jest już 20. instytucją, która uznała rozwiązanie Tachospeed Control za najlepsze!

Pierwsze kontrole drogowe na Białorusi z zastosowanie oprogramowania Tachospeed w wersji kontrolnej, ruszają już z początkiem 2020 roku.

Drogi Kliencie, jeśli realizujesz zadania transportowe na Białorusi, już teraz sprawdź czas pracy kierowcy! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

17 licencji programu dla ITD w Katowicach

Z przyjemnością informujemy, iż z początkiem roku 2020 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Katowicach wyposażyła swoje stanowiska pracy o dodatkowych 17 licencji oprogramowania Tachospeed.

Współpracujemy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach już od 2009 roku.

Dziękujemy za zaufanie!

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy Państwu dużo spokoju i radości

oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

 

życzy

Zespół Infolab

Cała Drużyna Tachospeed kibicuje Tito!

Cała Drużyna Tachospeed kibicuje Rafałowi „Tito” Kryle, który podejmie rękawice z Rest Dixon37 na gali FFF2.

 

Już 21 grudnia 2019 r. w ramach gali FFF2, która będzie miała miejsce w Zielonej Górze w Hali CRS, stoczą ze sobą walkę Rafał „Tito” Kryła oraz Rest Dixon37.

Gala będzie transmitowana na kanale Polsat Sport.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej walki!