Nowe wyłączenia ze stosowania przepisów Rozp. 561/2006 związane z branżą budowlaną

Wraz z wejściem w życie pakietu mobilności i zmian w przepisach Rozp. 561/2006 wprowadzono dodatkowe wyłączenie w art. 13 ust. 1 w punktach „q”  i „r”, które dotycząc branży związanych z budownictwem.

 

Pierwsze z tych wyłączeń dotyczy wyłączenia z obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcę który prowadzi pojazd lub zespół pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Sam zapis nie budzi większych wątpliwości, postawiono tak naprawdę trzy warunki. Pierwszy, że przewozu dokonuje przedsiębiorstwo budowlane, a nie transportowe, czyli przewóz musiałby odbywać się w oparciu o zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Drugi warunek ogranicza odległości przewozu od bazy przedsiębiorstwa, aby można było korzystać z omawianego wyłączenia. Natomiast trzeci warunek wskazuje, że kierowca takiego pojazdu nie może zajmować się tylko i wyłącznie prowadzeniem, a musi wykonywać inne czynności na przykład być operatorem przewożonej maszyny budowlanej i wykonywać pracę z jej pomocą.

 

Czytaj dalej

Małe ilości – ADR czy nie ADR? Cz. 2

W poprzednim artykule został omówiony sposób przewozu towarów niebezpiecznych w „ilościach ograniczonych”. Przewożenie w „ilościach ograniczonych” pozwala na ograniczenie kosztów związanych z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów. Stosując ten sposób przewozu (…)

Małe Ilości – Adr, Czy Nie Adr? Cz. 1

Mamy przepisy wyłączające niektóre towary niebezpieczne, bądź określone ich ilości spod przepisów stosowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, gdyż te „małe ilości” nie stanowią takiego samego zagrożenia, jak większe ilości tych towarów, które już są obwarowane przepisami umowy ADR.

Cała Drużyna Tachospeed kibicuje Przemysławowi Gorgoniowi

Cała Drużyna Tachospeed kibicuje Przemysławowi Gorgoniowi, który stoczy walkę bokserską z Pawłem Czyżykiem na gali Chorten Boxing Show III.

Walka odbędzie się 7 września 2019 r.o godzinie 1900 w Białystoku na Placu Rynek Kościuszki.
Kliknij tutaj, aby dodać to wydarzenie do swojego kalendarza.

Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Fight.

Kibicujcie z nami!

Jak jest z karą za brak ewidencji pomimo wyłączenia z obowiązku rejestracji przez tachograf?

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przewozów wyłączonych z zakresie stosowania Rozp. 561/2006, jak również wyłączenia z ustawy o czasie pracy kierowców, należy wskazać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. h ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. i art. 3 Rozp. 561/2006 spora część przewozów i pojazdów wyłączona jest na podstawie ww. artykułów z obowiązku stosowania zapisów z art. 5-9 Rozporządzenia WE 561/2006, tj. stosowania norm dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Badania techniczne pojazdów, cz. 2

Na temat badań technicznych pojazdów możemy przeczytać jeszcze w rozporządzeniu unijnym (WE) nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Badania techniczne pojazdów, cz.1

Badania techniczne pojazdów to temat, o którym ostatnio zrobiło się dosyć głośno. Powodem tego są niedawne zmiany w przepisach w zakresie nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która ukazała się we wrześniu 2018 roku r., zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów.

Czy za manipulację zapisów tachografu może grozić więzienie?

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym i kodeksu karnego wprowadzająca obowiązek zgłoszenia wymiany drogomierza i sankcje karne za fałszowanie zapisów stanu drogomierza czeka na podpis prezydenta