Badania techniczne pojazdów, cz. 2

Na temat badań technicznych pojazdów możemy przeczytać jeszcze w rozporządzeniu unijnym (WE) nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z tym rozporządzeniem podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego ma obowiązek wyznaczyć osobę zarządzającą transportem, a ta z kolei osoba ma za zadanie nie dopuścić do powstania poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, w tym w szczególności w zakresie badań technicznych, mających na celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu.

Odpowiedzialność za brak badań technicznych

W powyższym Rozporządzeniu, Ustawodawca wskazuje wyraźnie, iż odpowiedzialność za brak badań technicznych pojazdów używanych w transporcie ponosi firma transportowa lub osoba zarządzająca transportem w tym przedsiębiorstwie, bądź też oba te podmioty jednocześnie. Jest to dobre rozwiązanie, bowiem często kierowcy użytkujący te pojazdy zapominali o konieczności przeprowadzenia badań technicznych pojazdów.

Rozporządzenie to określa również najpoważniejsze naruszenia przepisów transportowych skutkujące wszczęciem postępowania administracyjnego obejmującego w odpowiednich przypadkach kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa celem ustalenia, czy została utracona dobra reputacja przewoźnika drogowego. W ramach takiego postępowania organ kontrolny powinien ustalić, czy w tym określonym przypadku i określonych okolicznościach należy orzec o utracie dobrej reputacji. Utrata dobrej reputacji może stanowić bowiem nieproporcjonalną sankcję dla przedsiębiorstwa transportowego.


Porównajmy dla przykładu dwóch przewoźników. Jeden niech będzie właścicielem dwóch pojazdów, natomiast drugi właścicielem dziesięciu pojazdów. Jeżeli każdy z nich nie wykona badania technicznego w jednym z pojazdów, to proporcje będą rozkładały się następująco: u pierwszego przedsiębiorcy ilość pojazdów niepoddanych badaniom technicznym będzie stanowiła 50% jego taboru, a w drugim przypadku będzie to tylko 10%. Ale dla którego z przewoźników sankcja będzie bardziej dotkliwa?

Zobacz również: Rozliczanie czasu pracy kierowców z programem Tachospeed

Zapisz się na darmowy newsletter Infolab

Będziesz otrzymywać bezpośrednio na swoją skrzynkę informacje o nowościach w naszej ofercie, nowych artykułach i najciekawszych newsach branżowych.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]