Badania techniczne pojazdów

Badania techniczne pojazdów to temat, o którym ostatnio zrobiło się dosyć głośno. Powodem tego są niedawne zmiany w przepisach w zakresie nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która ukazała się we wrześniu 2018 roku r., zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów.

W tej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, znajdziemy między innymi kary pieniężne za:
naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym czy naruszenia norm czasu pracy. Ale nie tylko, nowelizacja ustawy traktuje bowiem również o sankcjach za niepoddanie pojazdu użytkowego (przeznaczonego do wykonywania przewozów drogowych) badaniom technicznym w wymaganym terminie. Sankcja dotyczy nie tylko przewoźnika drogowego ale także sankcja dotyczy osoby zarządzającej transportem tzw. „zarządzającego”.

O badaniach technicznych możemy przeczytać w kilku aktach prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. W myśl tych przepisów rozróżniamy trzy rodzaje badań technicznych, to jest:

  • badania okresowe,
  • badania dodatkowe,
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

[sociallocker id=”8330″] [/sociallocker]

Okresowe badanie techniczne

jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu. Oczywiście od tej zasady ogólnej wprowadzono wyjątki. Takiemu badaniu nie podlegają m.in. nowe pojazdy, pojazdy zarejestrowane za granicą do dnia terminu ważności zagranicznego badania technicznego. Okresowe badania techniczne pojazdów przeprowadza się corocznie. Od tej zasady również są wyjątki. Jednym z takich wyjątków jest badanie techniczne autobusu, które przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. Innym wyjątkiem jest przyczepa lekka lub pojazd zabytkowy, które nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

Dodatkowe badanie techniczne

przeprowadza się w stosunku do pojazdów np. skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, bądź też dla pojazdu który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy. Dodatkowemu badaniu technicznemu podlegają również pojazdy poddane identyfikacji lub ustaleniu danych niezbędnych do jego rejestracji lub w których dokonano zmian konstrukcyjnych albo wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany i wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych; autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi, a także dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi

Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy.

Badania techniczne przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów. Tutaj z kolei rozróżniamy stacje podstawowe i stacje okręgowe.

Zobacz również: Rozliczanie czasu pracy kierowców z programem Tachospeed

Zapisz się na darmowy newsletter Infolab

Będziesz otrzymywać bezpośrednio na swoją skrzynkę informacje o nowościach w naszej ofercie, nowych artykułach i najciekawszych newsach branżowych.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.