Pobierz Specyfikację Techniczną i zapytaj o darmową licencję TACHO•API

Przejdź do tachoapi.pl

Monitoring czasu pracy kierowcy

TACHO•API analizuje w czasie rzeczywistym dane z tachografu i GPS, by odpowiednio wcześnie wysłać ostrzeżenie o możliwym wystąpieniu naruszenia do kierowcy i dyspozytora. Nasze rozwiązanie to rewolucyjny system ostrzeżeń o naruszeniach

Tacho•API pozwala na zintegrowanie analizy czasu jazdy i danych GPS z Twoim systemem. W praktyce bardzo łatwo powstanie Twoja własną aplikacja, z logo Twojej firmy.

Najważniejsze korzyści to:

  • Implementacja raportów w różnych formatach (PDF, XLS, HTML) i wielu językach – angielski, hiszpański, polski, rumuński, rosyjski, a także wkrótce niemiecki, francuski i włoski).
  • Możliwa dalsza integracja z wieloma platformami programowania, opartych m.in na PHP, HTML, ASP.NET, C++, C#, JAVA, Python, Delphi i inne.
  • Dostęp do naszego know-how, dzięki czemu nie tracisz czasu na rozwijanie własnego systemu, co naprawdę wymaga inwestycji oraz czasu, wiedzy i doświadczenia. Skorzystaj z naszego już teraz.

Jak to działa?

Wystarczą 3 proste kroki…

1. Pobierz dane z tachografu

Odczytaj aktualny stan tachografy cyfrowego przez moduł zarządzania flotą (interfejs PIN-D8) lub przez złącze CAN-BUS.

2. Alerter naruszeń

Wyślij dane do Alertera i otrzymasz XML z pełną analizą oraz wyliczonymi karami.
Przekaż odpowiednie ostrzeżenia dla kierowcy na jego urządzeniu GPS.

3. Raporty analiz

Przygotuj swoją aplikację (web/desktop) do wgrania plików DDD z kart kierowców.
Wyślij je do TACHO•API i udostępnij wszystkie nasze raporty Twoim klientom

Dlaczego warto korzystać z Tacho•API

Naruszenia czasu pracy kierowców

Usługa TACHO•API składa się z analizy naruszeń czasu jazdy, przerw i czasu odpoczynku, zgodnie z Rozporządzeniem 561/2001. Klienci mają możliwość obliczania wysokości kar zgodnie z 15 europejskimi taryfikatorami.

Analiza w czasie rzeczywistym

Naruszenia czasu jazdy, przerw i odpoczynków są analizowane w czasie rzeczywistym. Każdy kierowca jest informowany na bieżąco o całkowitych karach za naruszenia w oparciu o 29-dniowy okres kontrolny. To tak jakby przechodził inspekcję na drodze co 15 minut…

Integracja GPS

Jeżeli nie ma żadnych danych z tachografu cyfrowego lub plików z karty kierowcy, raporty generowane są na podstawie danych z sygnału GPS. Twoi klienci nie będą musieli już nigdy więcej skanować analogowych wykresówek!

Alerter naruszeń

Regularnie co 15 minut kierowca jest ostrzegany o ewentualnej konieczności odpoczynku, w oparciu o analizę danych w czasie rzeczywistym. Uwzględniane są dzienne i tygodniowe odpoczynki, dzienne i tygodniowe jazdy oraz przerwy dzielone. Taka analiza jest bardziej dokładana, kompletne i złożona niż ostrzeżenia na samym tachografie cyfrowym.

Dane z karty i tachografu

Dane z kart kierowców są zapisywane i analizowane automatycznie dzięki urządzeniom do zdalnego odczytu. Ponadto Tacho•API przyjmuje dane z modułu zarządzania flotą z tylnego panelu tachografu cyfrowego.

Ochrona prawna

Firmy transportowe są odpowiedzialne za naruszenia popełnione przez kierowców, chyba że istnieje jasny i niezbity dowód na to, że firma takiej ponieść nie może. Zgodnie z Art. 10.3 of EU Reg. 561/2006 takim dowodem może być historia alertów wysyłanych do kierowców.

Urządzenie do zdalnego odczytu danych z karty kierowcy

TachoTerminal Plus

Zgodnie z Rozporządzeniem 581/2010 dane z karty kierowcy należy zapisywać co 28 dni. W przeciwnym razie na firmę może zostać nałożona kara. Ten obowiązek nie rzadko bywa bardzo trudny do realizacji, a w przypadku transportu międzynarodowego, wręcz niemożliwy.

Problem rozwiązuje czytnik kart TachoTerminal Plus, który jest kompatybilny z pokładowymi urządzeniami GPS.

Procedura zdalnego odczytu danych z karty jest jednocześnie prosta i bezpieczna.

  1. W biurze rozpoczyna się odczyt danych z karty.
  2. TT Plus zgłasza gotowość do odczytu danych.
  3. Kierowca wkłada kartę do czytnika TT Plus.
  4. Po skończonym odczycie TT Plus daje kierowcy sygnał, by wyciągnął kartę.
  5. Plik z danymi przesyłany jest droga mailową lub na serwer FTP, bądź przez system GPS

Pobierz Specyfikację Techniczną i zapytaj o darmową licencję TACHO•API