Eksperckie rozwiązania Infolab w ramach Twojego systemu

Dzięki naszym produktom możesz łatwo wzbogacić swój system o ewidencję czasu pracy kierowców.

Najważniejszym rozwiązaniem jest TachoAPI – system stworzony z myślą o integracji danych z tachografów, kart kierowców oraz monitoringu i GPS z systemami istniejącymi rozwiązaniami.

Uproszczona wersja Tachospeed umożliwiająca szybkie i bezpieczne pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz obsługę wykresówek. Dzięki temu łatwo daje się wkomponować w funkcjonujący już w firmie system ewidencji pracy kierowców.