Monitoring czasu pracy kierowcy

Dostarczamy naszym Klientom innowacyjne systemy do analizy naruszeń w czasie rzeczywistym na podstawie danych z tachografów cyfrowych i systemów GPS. Jedno z naszych rozwiązań – TACHO•API to obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych w Europie usług do monitoringu czasu pracy kierowców w czasie rzeczywistym  Nasze algorytmy wykorzystywane są również przez 18 europejskich instytucji kontrolnych.

Rewolucyjny system ostrzegania przed naruszeniami! TachoAPI to usługa, dzięki której zintegrujemy Twój system i urządzenia z dostępem do analizy czasu pracy prowadzonej na żywo. System sam w porę powiadomi Ciebie i kierowcę o zbliżającym się zagrożeniu naruszenia przepisów. Nie trać czasu – pobierz demo lub dowiedz się więcej.

Tachospeed Lite to uproszczona wersja programu Tachospeed dla dowolnej ilości kierowców i samochodów, program zawiera jedynie podstawowe funkcje m.in. wczytanie plików z kart kierowców i tachografów cyfrowych, archiwizacja zaimportowanych danych, przeglądanie aktywności kierowców i samochodów.

Zaufali nam m.in.