Jesteśmy liderem rynku usług zarządzania i rozliczania czasu pracy i analizy jazdy, przerw i odpoczynku kierowców w czasie rzeczywistym. Ponadto jesteśmy producentem nowoczesnych urządzeń i zaawansowanego oprogramowania dla branży transportowej, telematycznej, paliwowej oraz dla europejskich instytucji kontrolnych.

Szkolimy pracowników branży TSL i biur rachunkowych, wykładowców akademickich oraz przedstawicieli służb kontrolnych, m. in. inspekcje transportu drogowego i policję.

Będąc świadomym uczestnikiem rynku, swoimi działaniami staramy się nie tylko wpływać na kształtowanie świadomości uczestników rynku w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez udział w ogólnoeuropejskich konferencjach, debatach i sympozjach ale również dostarczać dobre praktyki oraz propozycje zmian w legislacji europejskiej w zakresie prawa o ruchu drogowym i czasie pracy kierowców.

Swoją aktywnością wspólnie z innymi podmiotami i stowarzyszeniami dążymy do budowy podwalin pod narzędzia umożliwiające redukowanie barier dla prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Mandat do takich działań daje nam między innymi członkostwo w CORTE – Konfederacji Organizacji Kontroli w Transporcie Drogowym z siedzibą w Brukseli oraz w Tachograph Forum – forum ekspertów sygnowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu.

Nasza aktywność w obszarze edukacji, nastawiona jest przede wszystkim na współpracę z uczelniami wyższymi. W tym celu wprowadziliśmy projekt Tachospeed Edu, mający na celu oprócz wzajemnej wymiany doświadczeń, także wyposażenie uczelni wyższych w urządzenia i oprogramowanie edukacyjne z zakresu zarządzania czasem pracy kierowców. W ramach współpracy z Alma Mater spółka tworzy nakierowane na naukę poprzez praktykę kompleksowe i profesjonalne laboratoria logistyczne.

Misją Infolab jest optymalizowanie kosztów transportu drogowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa na drogach – z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.