Jeśli jesteś zainteresowany naszym oprogramowaniem, pozostaw nam swoje dane. Dzięki temu będziemy mogli udostępnić Ci w pełni funkcjonalne demonstracyjne wersje naszych rozwiązań.

Pobierz za darmo

Centralna baza naruszeń

Tachospeed Stat pozwala na obustronną komunikację z modułem Tachospeed Control udostępniając zasoby centralnej bazy naruszeń i wykroczeń. Dane na serwery Tachospeed Stat wgrywane są przez inspektorów po każdej kontroli na drodze. Dane zawierają oryginalne pliki zgrane od kierowcy oraz z tachografu wraz z raportem z kontroli i/lub decyzją administracyjną. Dzięki temu baza naruszeń jest ciągle aktualizowana i zawiera najbardziej aktualne dane dotyczące naruszeń i wykroczeń kierowców.

Sprawdzanie reputacji

Dzięki modułowi TachospeedSTAT inspektor ma możliwość sprawdzenia historycznych danych kontrolowanego kierowcy, pojazdu oraz przedsiębiorstwa, w centralnej bazie naruszeń. Inspektor może również sprawdzić naruszenia innych pracowników w ramach tego samego przedsiębiorstwa.

Raporty statystyczne

Tachospeed Stat pozwala na wydruk wszystkich raportów wymaganych przez Unię Europejską i/lub Organizację Narodów Zjednoczonych. Ta aplikacja statystyczna zlicza ilość inspekcji drogowych oraz przeprowadzonych w siedzibach przedsiębiorstw. rodzaje pojazdów oraz wskazuje rodzaje dróg, na których prowadzono inspekcję.

Nadzór na inspektorami

Karty inspekcji zawierają informacje o wszystkich kontrolach drogowych przeprowadzonych przez danego inspektora. Połączenie Tachospeed Stat z modułem Tachospeed Control, który został stworzony z myślą o inspektorach nadzorujacych, pozwala na generowanie raportów z zawartości tych kart. Jest to jedna z podstaw kontroli pracy inspektorów oraz zapobiegania niepożądanych zachowaniom podczas inspekcji.

Przykłady użycia

Dla wygody korzystania z Tachospeed polecamy tzw. „best practices„.

  1. Zaloguj się do Tachospeed Control za pomocą urządzeń TachoTerminal Reader lub TachoTerminal Pro 1.
  2. Po zalogowaniu kopia pliku z karty inspektora jest wysyłana automatycznie w trybie cichym do modułu Tachospeed Stat.
  3. Porównaj protokoły inspekcji z danymi z karty inspektora, by wykryć niespójności.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym oprogramowaniem, pozostaw nam swoje dane. Dzięki temu będziemy mogli udostępnić Ci w pełni funkcjonalne demonstracyjne wersje naszych rozwiązań.

Pobierz za darmo