Wspieramy szkolnictwo wyższe

Środowisko Tachospeed to jedno z najpopularniejszych aplikacji do kompleksowego rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców w Europie.

Idziemy krok na przód i w odpowiedzi na potrzeby rynku postanowiliśmy uruchomić Tachospeed Edu – specjalny program dla uczelni wyższych chcących wyposażyć swoje laboratoria logistyczne. Dostosowujemy funkcjonalności naszego nowoczesnego oprogramowania w taki sposób, aby każda uczelnia dostała dokładnie takie rozwiązanie, jakiego oczekuje i potrzebuje.

W ramach współpracy z Alma Mater pomagamy wyposażyć pracownie akademickie również w urządzenia do pobierania danych (czytniki tachografu i kart kierowców, skanery), tachografy i karty szkoleniowe. Ponadto oddajemy do dyspozycji uczelni symulator tachografu cyfrowego oraz organizujemy profesjonalne szkolenia dla wykładowców.

Każda z uczelni wyższych, która uczestniczy w projekcie Tachospeed Edu wybrała program Tachospeed jako najlepsze narzędzie do nauki i edukacji o czasie pracy kierowców. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i daje nam solidną dawkę energii do dalszego rozwoju naszego projektu. Dziękujemy.

Szczegóły oferty uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod numerem telefonu 32 70-70-400.

Zapraszamy do współpracy!

99,9% dokładności analizy naruszeń rozporządzenia 561 / 2006.

100% zgodności ewidencji

z ustawą o czasie pracy kierowców.

100% zgodności z wytycznymi

TRACE i CORTE

Funkcje oprogramowania Tachospeed

Wykresówki tachografu
 1. Skanowanie wykresówek za pomocą skanera płaskiego i automatycznego z podajnikiem (50 tarczek / min)
 2. Przetwarzanie obrazu tarczki na aktywności
 3. Digitalizacja danych analogowych tj. czasu jazdy, pracy innej, gotowości i postoju kierowcy
 4. Detekcja czasu trwania i rodzaju aktywności zapisanych na wykresówkach
 5. Detekcja przejechanego dystansu zapisanego na wykresówce
 6. Przypisywanie kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsc oraz dat włożenia i wyciągnięcia wykresówki z tachografu
 7. Edycja wykrytych aktywności kierowcy
Tachograf cyfrowy
 1. Pobieranie danych za pomocą kabla z tachografów Continental VDO DTCO, Stoneridge SE5000 oraz Exakt Duo, Aktia Smartach, Intellic EFAS Efkon
 2. Weryfikacja podpisu cyfrowego plików z karty kierowcy i tachografu
 3. Walidacja zgodności struktury plików cyfrowych z aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 4. Przypomnienia o dacie pobrania pliku z tachografu i karty kierowcy
 5. Importowanie plików cyfrowych o rozszerzeniach DDD, ESM, DTG (wypisać pozostałe)
 6. Wykrywanie okresów jazdy bez karty kierowcy w tachografie
 7. Graficzny edytor nieprzypisanych okresów aktywności
 8. Szczegółowy raport aktywności pojazdu ze zdarzeniami, błędami, zmianami kart kierowców
Karta kierowcy
 1. Odczytywanie danych z kart kierowców za pomocą czytnika kart chipowych (czytnik kart inteligentnych)
 2. Zapisywanie danych z karty kierowcy do pliku zgodnego z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 3. Kopiowanie aktywności między kartami w przypadku użycia cudzej karty
Manipulacje
 1. Wykrywanie użycia dwóch kart przez jednego kierowcę
 2. Wykrywanie użycia magnesu
 3. Wykrywanie nieścisłości danych technicznych związanych z kalibracją i aktywacją tachografu
 4. Porównywanie km zapisanych w tachografie z dystansem z mapy Google
 5. Analiza behawioralna (analiza zachowań kierowcy przy dokonywaniu przekroczeń)
Analiza wykroczeń
 1. Najdokładniejszy w Europie algorytm do wykrywania naruszeń opracowany przez inspektora transportu drogowego oraz aktywnych członków organizacji CORTE i Tachograph Forum (DG Move)
 2. Pełna graficzna reprezentacja analizy naruszeń
 3. Pełna zgodność z wytycznymi TRACE i CORTE
 4. Klasyfikowanie firmy do kontroli na podstawie ilości poważnych i bardzo poważnych naruszeń
 5. Określanie reputacji przewoźnika
 6. Wykrywanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców i dyrektywy 2002/15/WE
  • brak wymaganej przerwy w pracy (30 minut po 6 godz. i 45 minut po 9 godz. pracy
 7. Wykrywanie naruszeń norm Rozporządzenia 561/2006 tj:
  • przekroczenie ciągłego czasu jazdy bez prawidłowej przerwy (wymaganej po 4,5h jazdy)
  • przekroczenie czasu jazdy w dziennym okresie prowadzenia (pow. 9 godz. lub 10 godz. jazdy)
  • przekroczenie jednotygodniowego czasu prowadzenia (pow. 56 godz. jazdy)
  • przekroczenie dwutygodniowego czasu prowadzenia (pow. 90 godz. jazdy)
  • brak regularnego odpoczynku dziennego (conajmniej 11 godz. postoju)
  • brak regularnego odpoczynku dziennego na promie (conajmniej 11 godz. postoju)
  • brak regularnego odpoczynku dziennego w załodze (conajmniej 9 godz. postoju)
  • brak skróconego odpoczynku dziennego (conajmniej 9 godz. postoju)
  • brak skróconego odpoczynku tygodniowego (conajmniej 24 godz. postoju)
  • brak regularnego odpoczynku tygodniowego (conajmniej 45 godz. postoju)
Ewidencja czasy pracy
 1. Rozliczanie czasu pracy kierowców w systemie podstawowym, równoważnym i zadaniowy
 2. Automatyczna identyfikacja dób pracowniczych
 3. Wyliczanie dobowego wymiaru czasu pracy
 4. Identyfikacja dobowych i średniotygodniowych godzin nadliczbowych
 5. Obliczanie dobowego wymiaru dyżuru
 6. Identyfikacja godzin pracy w święta i niedziele
 7. Automatyczna rekompensata godzin nadliczbowych
 8. Zliczanie godzin pracy w Niemczech zgodnie z …….
 9. Ewidencjonowanie godzin pracy we Francji zgodnie z wymogami Loi Macron
Diety i ryczałty za noclegi
 1. Automatyczne wyliczanie należności z tytułu krajowej podróży służbowej (dieta i ryczałty)
 2. Automatyczne określanie należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej
 3. Obliczenia oparte o dane z wykresówek i tachografów cyfrowych
Płace
 1. Wyliczanie wynagrodzenia kierowcy z uwzględnieniem urlopów, chorobowego i innych nieobecności
 2. Zbiorcze konstruowanie listy płac
 3. Wyliczanie składek ZUS
 4. Obliczanie należnego podatku PIT-4
 5. Eksport danych do Płatnika ZUS

Atuty oprogramowania Tachospeed

20

TARYFIKATORÓW

Obsługa nawet 20 i więcej taryfikatorów

14

JĘZYKÓW

Wielojęzyczność – pełne wersje aż w 14 językach

150

STANOWISK

Nawet 150 stanowisk dla wersji wielostanowiskowej