Wspieramy uczelnie wyższe

Jesteśmy świadomym uczestnikiem rynku i swoją aktywnością staramy się wpływać na kształtowanie świadomości uczestników rynku w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez udział w ogólnoeuropejskich konferencjach, debatach i sympozjach jak i dostarczać dobre praktyki oraz propozycje zmian w legislacji europejskiej w zakresie prawa o ruchu drogowym i czasie pracy kierowców. Ponadto w swoich działaniach zawsze staramy się wspierać rodzimą edukację.

Nasza aktywność w obszarze edukacji, nastawiona jest przede wszystkim na współpracę z uczelniami wyższymi. Uruchomiony przez nas projekt Tachospeed Edu, ma na celu oprócz wzajemnej wymiany doświadczeń, także wyposażenie uczelni wyższych w urządzenia i oprogramowanie edukacyjne z zakresu zarządzania czasem pracy kierowców. W ramach współpracy z Alma Mater tworzymy nakierowane na naukę poprzez praktykę kompleksowe i profesjonalne laboratoria logistyczne.

Szczegóły

Wyjątkowa oferta dla studentów i uczelni! Zacznij analizować czas pracy kierowców dokładnie tak, jak będziesz to robić niebawem w pracy. TachospeedEDU daje dostęp do wszystkich możliwości profesjonalnego oprogramowania do odczytu u analizy danych z tachografów i kart kierowców.

Szczegóły

Wspieramy polskie uczelnie! Pomagamy wyposażyć pracownie akademickie w czytniki tachografu, kart kierowców, tachografy i karty szkoleniowe, a także oddajemy do Waszej dyspozycji symulator tachografu cyfrowego. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Zaufali nam m.in.