Pakiet mobilności – wszystko co musisz wiedzieć

Pakiet mobilności ma na celu wyrównanie zasad konkurencyjności na międzynarodowym rynku transportowym oraz zapewnienie lepszych warunków pracy kierowcom. Pakiet wprowadza zmiany w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach, m.in. 561/2006 oraz 165/2014.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany związane z wejściem Pakietu mobilności:

 

31.07.2020 r.
 • Ogłoszenie “Pakietu mobilności”.

 

20.08.2020 r.
 • Obligatoryjny powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie.
 • Zakaz odbywania regularnych 45h odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.
 • możliwość odbycia dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd (transport międzynarodowy), jednak pod poniższymi warunkami:
  • oba odpoczynki tygodniowe skrócone będą wykonane poza granicami Polski. Nie dotyczy przewozów wykonywanych wyłącznie na terenie Polski oraz w krajach AETR;
  • w każdych kolejnych czterech tygodniach kalendarzowych mają zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
  • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejny odpoczynek powinien być tygodniowy regularny, jednak musi być poprzedzony rekompensatą za skrócenia i poprzedzona odpoczynkiem dobowym. Ten odpoczynek musi być odbyty w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy, koniecznie z podanym powodem wydłużenia na wydruku z tachografu lub na wykresówce. Konieczna jest rekompensata przedłużonego czasu jazdy wraz z odpoczynkiem co najmniej dziewięciogodzinnym, w okresie maksymalnie trzech następnych tygodni.

 

01.02.2022
 • Kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.
 • Wyrównanie do pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego.

 

20.02.2022
 • Raz na osiem tygodni będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania.
 • Po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni będą wstrzymane kolejne operacje kabotażowe.

 

20.05.2022
 • Posiadanie licencji na przewóz drogowy będzie wymagane dla pojazdów już od 2,5 tony DMC.

 

20.08.2023*
 • Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą obowiązkowo wyposażone w drugą generację inteligentnych tachografów. Tachografy nowego typu będą m.in. automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego.

 

31.12.2024*
 • Zakres kontroli na drodze zostanie zwiększony do 56 dni.
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas inteligentnego tachografu jakiejkolwiek generacji.

 

20.08.2025*
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji.

 

01.06.2026*
 • Tachografy inteligentne drugiej generacji będą obowiązkowe dla pojazdów o DMC od 2,5 tony, które działają w transporcie międzynarodowym.

 

* pod warunkiem, że do tego czasu wejdą w życie odpowiednie przepisy oraz zostaną ukończone prace nad nowym typem tachografu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *