Wesołych Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy podziękować za zaufanie, jakimi nas obdarzyliście. W tym trudnym czasie jest to szczególnie ważne, byśmy wzajemnie się wspierali.

Dlatego też, życzymy Państwu Radosnych, spokojnych i przepełnionych rodzinnym ciepłem, miłością i nadzieją Świąt Wielkanocnych.

Infolab

Dziękujemy za rok 2020 i życzymy Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zaufanie oraz współpracę w roku 2020!

 

Z okazji zbliżających się Świąt

życzymy Państwu dużo spokoju

i radości oraz pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku 2021

 

Zespół Infolab

Pakiet mobilności – wszystko co musisz wiedzieć

Pakiet mobilności ma na celu wyrównanie zasad konkurencyjności na międzynarodowym rynku transportowym oraz zapewnienie lepszych warunków pracy kierowcom. Pakiet wprowadza zmiany w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach, m.in. 561/2006 oraz 165/2014.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany związane z wejściem Pakietu mobilności:

 

31.07.2020 r.
 • Ogłoszenie “Pakietu mobilności”.

 

20.08.2020 r.
 • Obligatoryjny powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie.
 • Zakaz odbywania regularnych 45h odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.
 • możliwość odbycia dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd (transport międzynarodowy), jednak pod poniższymi warunkami:
  • oba odpoczynki tygodniowe skrócone będą wykonane poza granicami Polski. Nie dotyczy przewozów wykonywanych wyłącznie na terenie Polski oraz w krajach AETR;
  • w każdych kolejnych czterech tygodniach kalendarzowych mają zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
  • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejny odpoczynek powinien być tygodniowy regularny, jednak musi być poprzedzony rekompensatą za skrócenia i poprzedzona odpoczynkiem dobowym. Ten odpoczynek musi być odbyty w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy, koniecznie z podanym powodem wydłużenia na wydruku z tachografu lub na wykresówce. Konieczna jest rekompensata przedłużonego czasu jazdy wraz z odpoczynkiem co najmniej dziewięciogodzinnym, w okresie maksymalnie trzech następnych tygodni.

 

01.02.2022
 • Kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.
 • Wyrównanie do pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego.

 

20.02.2022
 • Raz na osiem tygodni będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania.
 • Po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni będą wstrzymane kolejne operacje kabotażowe.

 

20.05.2022
 • Posiadanie licencji na przewóz drogowy będzie wymagane dla pojazdów już od 2,5 tony DMC.

 

20.08.2023*
 • Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą obowiązkowo wyposażone w drugą generację inteligentnych tachografów. Tachografy nowego typu będą m.in. automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego.

 

31.12.2024*
 • Zakres kontroli na drodze zostanie zwiększony do 56 dni.
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas inteligentnego tachografu jakiejkolwiek generacji.

 

20.08.2025*
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji.

 

01.06.2026*
 • Tachografy inteligentne drugiej generacji będą obowiązkowe dla pojazdów o DMC od 2,5 tony, które działają w transporcie międzynarodowym.

 

* pod warunkiem, że do tego czasu wejdą w życie odpowiednie przepisy oraz zostaną ukończone prace nad nowym typem tachografu.

Tyscy biznesmeni wspierają najbardziej potrzebujące dzieci

W związku z pandemią koronawirusa, dzieci mają obowiązek nauki zdalnej. Niestety, nie każdy uczeń posiada komputer, nierzadko też rodzeństwo zmuszone jest współdzielić sprzęt, co zdecydowanie utrudnia naukę. W związku z tym Tyscy Przedsiębiorcy, w tym Dariusz Wata, CEO firmy Infolab Narloch Sp. z o.o., producenta oprogramowania Tachospeed, postanowili z własnej inicjatywy zakupić za zabrane ze zrzutki.pl pieniądze dla najbardziej potrzebujących rodzin.

 

źródło: Tyski Kanał Informacyjny

Służby kontrolne na Białorusi wybrały Tachospeeda

Przełom 2019/2020 roku to kolejny sukces zespołu Tachospeed – białoruska służba kontrolująca jest już 20. instytucją, która uznała rozwiązanie Tachospeed Control za najlepsze!

Pierwsze kontrole drogowe na Białorusi z zastosowanie oprogramowania Tachospeed w wersji kontrolnej, ruszają już z początkiem 2020 roku.

Drogi Kliencie, jeśli realizujesz zadania transportowe na Białorusi, już teraz sprawdź czas pracy kierowcy! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

17 licencji programu dla ITD w Katowicach

Z przyjemnością informujemy, iż z początkiem roku 2020 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Katowicach wyposażyła swoje stanowiska pracy o dodatkowych 17 licencji oprogramowania Tachospeed.

Współpracujemy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach już od 2009 roku.

Dziękujemy za zaufanie!

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy Państwu dużo spokoju i radości

oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

 

życzy

Zespół Infolab

Cała Drużyna Tachospeed kibicuje Tito!

Cała Drużyna Tachospeed kibicuje Rafałowi „Tito” Kryle, który podejmie rękawice z Rest Dixon37 na gali FFF2.

 

Już 21 grudnia 2019 r. w ramach gali FFF2, która będzie miała miejsce w Zielonej Górze w Hali CRS, stoczą ze sobą walkę Rafał „Tito” Kryła oraz Rest Dixon37.

Gala będzie transmitowana na kanale Polsat Sport.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej walki!

Błąd X35 występujący w tachografach Stoneridge 

Przedsiębiorcy, którzy w swoich pojazdach posiadają tachograf nowej generacji Stoneridge SE5000-8 „Rev A”, który został sparowany z czujnikiem ruchu KITAS4 produkcji firmy Continental mogą w niektórych przypadkach wpaść w kłopoty w trakcie kontroli i zostać oskarżeni o manipulację w zapisie tachografu w przypadku kontroli.

Co może spowodować taki stan rzeczy?

Czytaj dalej