Jak obliczyć spadek obrotów?

Pobierz Kalkulator spadku obrotu.

Wynagrodzenia pracowników mogą być finansowane przy zastosowaniu 5 różnych instrumentów:

W każdym z tych instrumentów należy wykazać spadek obrotów. Jednakże w każdym z tych przypadków metodologia obliczeń jest inna.

Spadek przychodów netto należy obliczyć w jeden z poniższych sposobów:

1. Poprzez porównanie miesięcznych przychodów netto z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 roku (dofinansowanie płac postojowych, przy obniżonym wymiarze)np.:

a) porównując przychody netto z lutego 2020 z przychodami netto ze stycznia 2020 lub

b) porównując przychody netto z marca 2020 z przychodami lutego 2020 lub

c) porównując przychody netto z kwietnia 2020 z marcem 2020.

2. Poprzez porównanie przychodów z kolejnych 30 dni kalendarzowych z poprzedzającymi 30 dniami kalendarzowymi (dofinansowanie płac postojowych, przy obniżonym wymiarze) np.: porównując przychody z okresu od 20.01.2020 do 18.01.2020 z okresem od 19.02.2020 do 19.03.2020. Może to być dowolnie wybrany przez przedsiębiorcę zestaw dwóch 30-dniowych okresów następujących po sobie między 1 stycznia 2020 a datą złożenia wniosku.

3. Poprzez porównanie miesięcznego przychodu 1-go miesiąca 2020 roku z analogicznym 1-nym miesiącem 2019 roku (subwencje PFR) tj.:

a) porównując przychody z lutego 2020 r. do przychodów z lutego 2019 r.

b) porównując przychody z marca 2020 r. do przychodów z marca 2019 r.

c) porównując przychody z kwietnia 2020 r. do przychodów z kwietnia 2019 r.

4. Poprzez porównanie przychodów netto z dwóch kolejnych kalendarzowych miesięcy w 2020 roku z analogicznymi dwoma miesiącami kalendarzowymi z 2019 roku (dofinansowanie starosty i dofinansowanie płac postojowych, przy obniżonym wymiarze) np.:

a) porównując sumę przychodów netto ze stycznia i lutego w 2020 roku z sumą przychodów netto ze stycznia i lutego 2019 roku lub

b) porównując sumę przychodów netto z lutego i marca w 2020 roku z sumą przychodów netto z lutego i marca w 2019 roku lub

c) porównując sumę przychodów netto z kwietnia i marca w 2020 roku z sumą przychodów z kwietnia i marca w 2019 roku.

5. Poprzez porównanie przychodów netto z okresu 60 kolejnych dni w 2020 roku z przychodami netto analogicznych 60 kolejnych dni w 2019 roku (dofinansowanie starosty i dofinansowanie płac postojowych, przy obniżonym wymiarze) np.: porównując przychody z okresu od 20.02.2020 do 19.04.2020 z okresem od 20.02.2019 do 20.04.2019.