TT Pilot

Urządzenie zawierające lokalizator GPS, GPRS + moduł do zdalnego odczytu plików ddd.

Poprzez podłączenie do urządzenia TT Pilot tachografu umożliwia zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców bez konieczności udawania się d kabiny pojazdu.

Sczytane pliki mogą zostać wysłane za pomocą Gprs w dowolne wcześniej skonfigurowane miejsce (serwer,email etc).