Czy obniżenie wymiaru zmienia ilość przysługującego urlopu?

Tak. Obniżenie wymiaru pomniejsza ilość przysługującego w danym roku urlopu wypoczynkowego. W porozumieniu można podwyższyć limit do ilości zagwarantowanej przy pełnym etacie.