O możliwościach otrzymania dofinansowania decydują dwa główne czynniki:

  1. Wielkość przychodów w 2019 oraz w 2020 roku;
  2. Wielkość działalności gospodarczej (zależna od ilości zatrudnionych pracowników).

 

SPADEK OBROTÓW

Analizę możliwości otrzymania najkorzystniejszej formy dofinansowania należy zacząć od identyfikacji poziomu spadku obrotu Twojej firmy. W ujęciu wartościowym będzie to spadek sprzedaży towarów lub usług, a więc spadek przychodów netto.

Wysokość dofinansowania zależy od poniższych progów spadku przychodów:

  1. powyżej 15% dla porównania sumy obrotów 2-ch miesięcy 2020r. z 2-ma miesiącami 2019 r. (dofinansowanie wynagrodzenia postojowego lub z obniżonym wymiarem czasu pracy, świadczenie postojowe dla samozatrudnionych);
  2. powyżej 25% dla porównania miesięcznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r.(dofinansowanie płac postojowych, przy obniżonym wymiarze oraz subwencje PFR); oraz
  3. powyżej 25% dla porównania obrotu netto z 1-go miesiąca po 1 lutym 2020 roku z analogicznym miesiącem w 2019 roku (subwencje PFR dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm);
  4. powyżej 30% dla porównania sumy obrotów 2-ch miesięcy (lub z 60 dni) z 2020r. z 2-ma analogicznymi miesiącami (lub 60 dniami) z 2019r. (dofinansowanie starosty);
  5. powyżej 50% dla porównania sumy obrotów 2-ch miesięcy (lub z 60 dni) 2020r. z 2-ma analogicznymi miesiącami (lub 60 dniami) z 2019r. (dofinansowanie starosty);
  6. powyżej 70% dla porównania sumy obrotów 2-ch miesięcy (lub z 60 dni) 2020r. z 2-ma analogicznymi miesiącami (lub 60 dniami) z 2019r. (dofinansowanie starosty).

Pobierz Kalkulator spadku obrotu i sprawdź, na jaką pomoc kwalifikuje się Twoja firma.
Zobacz poniżej Pytania i odpowiedzi, aby sprawdzić sposoby obliczenia spadku obrotów.

 

Tarcza finansowa a przychody

Tarcza finansowa zapewniona dzięki środkom z PFR uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników oraz od wielkości przychodów w 2019 roku. O terminach składania wniosków można dowiedzieć się więcej na stronie PFR.

Natomiast wsparcie ARP zarezerwowane jest dla podmiotów prowadzących pełną księgowość i z przychodem netto za ostatni okres obrachunkowy na poziomie conajmniej 4 mln zł (przy dodatnim wskaźniku EBIDTA). więcej informacji…

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Forma dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa. Instrumenty dofinansowania dla poszczególnych podmiotów:

1. Tarcza dla samozatrudnionych 

2. Tarcza mikrofirmy (od 1 do 9 pracowników)

3. Tarcza małej firmy (od 10 do 49 pracowników)

4. Tarcza średniej firmy (od 50 do 249 pracowników)

5. Tarcza dużej firmy (powyżej 250 pracowników)

 


Masz pytania?