Masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicznie.

32-707-04-00

Czas jazdy, przerw i odpoczynków

Szkolenie stacjonarne

 Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jak unikać konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców;
 • praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego.

 Szkolenie skierowane do:

 • kierowców zawodowych;
 • kadrowych i księgowych;
 • kierowników transportu;
 • dyspozytorów i planistów;
 • właścicieli firm przewozowych.

 Program szkolenia:

 • Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 • Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 • Maksymalny czas dziennego prowadzenia.
 • Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.
 • Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku.
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.
 • Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 • Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 • Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi.
 • Odpoczynek w załodze.
 • Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku.
 • Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni.
 • Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków.
 • Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego.
 • Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006.
 • Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
 • Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.
 • Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
 • Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej.
 • Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych.
 • Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy.
 • Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo.

 Czas trwania szkolenia: 3-4 godz.

 Cennik.

 • Szkolenie otwarte: koszt 350 zł netto / osobę
 • Szkolenie zamknięte: organizowane na życzenia klienta, np. w jego siedzibie – koszt ustalany indywidualnie

W pakiecie taniej!

W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednym szkoleniu oferujemy atrakcyjne zniżki:

 1. Obsługa tachografów + Czas jazdy, przerw i odpoczynków: 500 zł netto / osobę
 2. Obsługa tachografów + Ewidencja czasu pracy kierowców: 550 zł netto / osobę
 3. Czas jazdy, przerw i odpoczynków + Ewidencja czasu pracy kierowców: 600 zł netto / osobę
 4. Obsługa tachografów + Czas jazdy, przerw i odpoczynków + Ewidencja czasu pracy kierowców: 700 zł netto / osobę

Terminarz.

Interesuje Cię szkolenie w Twojej miejscowości?

Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia warunków przeprowadzenia szkolenia w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Formularz do pobrania (PDF)

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

(DOC; 40 kB)