Zdalne webinarium grupowe

Webinaria to cykl bezpłatnych wykładów on-line dedykowany dla początkujących użytkowników programu.

Webinaria są prowadzone za pomocą aplikacji do zdalnego podglądu pulpitu.

Program szkolenia:

  1. Rozpoczęcie szkolenia (czas na połączenie się)
  2. Wprowadzenie do programu.
  3. Prezentacja funkcjonalności
  4. Omówienie możliwość programu (prezentacja raportów kontrolnych oraz ewidencji czasu pracy kierowców)
  5. Pytania uczestników dotyczące poruszanych zagadnień
  6. Zakończenie szkolenia (czas na rozłączenie się)

Wymagania sprzętowe: Zestaw słuchawkowy.

Click here to add your own text