Masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicznie.

32-707-04-00

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

SZKOLENIE Z PRZEPISÓW + OBSŁUGA TACHOGRAFU

Otwarte szkolenie z przepisów dotyczących rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców + obsługa tachografu, kierujemy do kadrowych i księgowych, dyspozytorów i planistów oraz dla kierowników transportu i właścicieli firm przewozowych.

Swoim zakresem szkolenie obejmuje rozliczanie i ewidencję czasu pracy kierowców pod kątem aktualnych przepisów i zmian w prawie transportowym, płace minimalne a także obsługę tachografów. Szkolenia prowadzą zarówno nasi specjaliści ja i byli Inspektorzy ITD z wieloletnim doświadczeniem.

 Co wyróżnia nasze szkolenie:

 • prowadzone jest przez eksperta z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców
 • poznasz wszystko co najważniejsze w płacy minimalnej
 • dowiesz się jaka jest różnica między ustawą o czasie pracy kierowców a Rozporządzeniem 561
 • wzbogacisz się o wiedzę praktyczną, niezbędną do prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowców
 • doskonale przygotujesz się do kontroli PIP i ITD

Na to szkolenie możesz uzyskać dofinansowanie nawet do 100%.
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z dofinansowaniem, skontaktuj się z nami!

 Na szkolenie składają się 4 bloki tematyczne. :

Możesz wybrać wszystkie bloki, lub tylko te, które Ci najbardziej odpowiadają!

 • Blok 1: Obsługa tachografów cyfrowych i analogowych
 • Blok 2: Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
 • Blok 3: Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców
 • Blok 4: Płaca minimalna

 Program szkolenia:

Blok 1: Obsługa tachografów cyfrowych i analogowych

 • Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
 • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
 • Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
 • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna

Blok 2: Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

 • Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 • Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 • Maksymalny czas dziennego prowadzenia
 • Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
 • Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
 • Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 • Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 • Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
 • Odpoczynek w załodze
 • Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
 • Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
 • Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
 • Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
 • Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
 • Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
 • Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
 • Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 • Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
 • Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
 • Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
 • Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

Blok 3: Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Regulacje kodeksu pracy i dyrektywa 2002/15 WE
 • Charakterystyka systemów czasu pracy
 • Maksymalny plan pracy w systemie równoważnym
 • Okresy rozliczeniowe kierowców
 • Czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy?
 • Różnice w wymaganych odpoczynkach w Rozporządzeniu 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców
 • Doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji
 • Czy ITD kontroluje czas pracy i czas pracy nocą?
 • Rodzaje godzin nadliczbowych
 • Kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%
 • Limit godzin nadliczbowych w roku
 • Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów
 • Praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania
 • Wnioski o rekompensatę
 • Składniki wynagrodzenia kierowców
 • Wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne
 • Przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy

Blok 4: Płaca minimalna

 • Zasady przygotowania dokumentacji
 • Sposoby rozliczania płacy minimalnej dla kierowców

 Czas trwania szkolenia: 3 godz.

Interesuje Cię szkolenie w Twojej miejscowości?

Sprawdź szkolenia, które mamy w ofercie i zapisz się na to, które Cię interesuje.