Inspekcja Pracy. Grecja

Instytucja zamawiająca: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Inspektorzy pracy w Grecji wdrożyli Tachospeed Control w ramach swojego systemu kontroli w 2015 roku. Większość inspekcji prowadzonych jest w siedzibach przedsiębiorstw. Inspektorzy są wyposażeni w przenośne  drukarki termalne, których używają do drukowania mandatów i kar. Ponadto mają do dyspozyji skanery ADF, które mogą skanować do 50 wykresówek w czasie 2 minut.

W trakcie kontroli inspektorzy używają również 100 czytników TachoTerminal PRO 2. Wszystkie dane z inspekcji są zbierane w centralnej bazie naruszeń udostępnianej przez greckiego partnera Infolab. Eksperci Infolab byli zaangażowani w techniczną integrację centralnej bazy naruszeń z Tachospeed Control.

FAKT: Tachospeed obsługuje 20 metod naliczania kar. Zgodnych z regulacjami w: Austrii, Białorusi, Belgii, Bośni, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Czechach, Danii, Holandii, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji.