Inspekcja Transportu Drogowego i Policja. Chorwacja

Instytucja zamawiająca: Ministarstvo Unutarnjih Poslov

Chorwacje agencje egzekucji prawa używają w sumie 175 licencji Tachospeed Control. Policjanci oraz inspektorzy transportu drogowego używają Tachospeed tak offline jak i online, by raportować wszystkie dane do CRIS – Croatian Road Inspection System. CRIS to scentralizowana baza naruszeń podobna do aplikacji Tachospeed Stat. Eksperci Infolab byli odpowiedzialni za techniczną i technologiczną część integracji CRIS z Tachospeed Control.

Inspekcja drogowa używa 18 specjalnych urządzeń. To elektroniczne analizatory wykresu Kienzle (Kienzle Chart Analyzer), które komunikują się z Tachospeed Control by zapisać dane dotyczące aktywności kierowców z wykresówek tachografów analogowych w postaci pliku cyfrowego.

Policjanci używają ponadto 100 urządzeń TachoTerminal PRO do pobierania danych z tachografów i kart kierowców.

FAKT: Tachospeed jest używany przez ponad 800 funkcjonariuszy w Polsce, Chorwacji, Azerbejdżanie, Rosji, na Ukrainie, Cyprze, w Bośni i Hercegowinie, Grecji, Serbii i Wielkiej Brytanii