Ewidencja czasu pracy kierowców

Masz pytania? Kontrolę ITD lub PIP? Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się

przejdź na tacholab.pl

Podstawowym elementem kontrolowanym przez inspektorów pracy jest prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy zatrudnionych w firmie kierowców.

Dlaczego ewidencja czasu pracy jest tak ważna?

Wynagrodzenie Twoich kierowców jest obliczane na podstawie raportu ewidencji. Nie wystarczą przejechane kilometry czy ilość frachtów. Tylko na podstawie rzetelnej i poprawnie przeprowadzonej ewidencji czasu pracy można sporządzić listę płac.

Twoja firma nie prowadzi ewidencji czasu pracy kierowców?

To ewidentny błąd i działanie, które w dłuższej perspektywie czasu zawsze prowadzi do problemów, szczególnie jeżeli do głosu dochodzą zwolnieni kierowcy i domagają się wypłat należności za godziny nadliczbowe, pracę w nocy itp. Pracodawcy, którzy nie prowadzą ewidencji nie mogą udowodnić, że przecież już wypłacili należne „premie i nadwyżki”. Często jedynym wyjściem jest wyrównanie wynagrodzenia z okresu trzech lat oraz wszelkich należnych składek ZUS i podatkowych (!).

A wystarczy tylko prowadzić ewidencję czasu pracy lub zlecić się do zewnętrznego działu rozliczeń.

Prowadząc ewidencję czasu prac kierowców samemu, wystarczy skorzystać z jednego z – niewielu na polskim rynku – profesjonalnych oprogramowań. Nasi eksperci korzystają z programu Tachospeed. Prowadzenie ewidencji bez oprogramowania jest oczywiście możliwe jednak niewspółmiernie bardziej skomplikowane i obarczone wysokim ryzykiem błędu, a przede wszystkim stratą czasu i niepotrzebnym wzrostem kosztów.

Osoba, a nawet osoby, które miałyby by się tym zajmować muszą posiadać odpowiednią wiedzę, przedstawiać czas pracy w przedziałach dób pracowaniczych, a nie kalendarzowych (co wymaga sporego nakładu pracy). Ponadto firma powinna posiadać umiejętnie przygotowany regulamin wynagrodzeń, w którym należy umieścić stosowane zabezpieczenia przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników.

Dlatego warto skorzystać z zewnętrznego działu rozliczeń.

Udostępniamy Wam nie tylko gotowe rozwiązania, ale również specjalistyczną wiedzę prawniczą, ale również praktyczną dostosowaną do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w polskich warunkach. Twój dyspozytor odbiera tysiące telefonów w ciągu dnia i trudno mu skupić się na analizie czasu pracy a Twoja kadrowa z pewnością bardziej zna się na przepisach kodeksu pracy. Czy może Ty – właściciel firmy – zajmujesz się prowadzeniem ewidencji czasy pracy kierowców? Sam wiesz ile bardziej pożytecznych rzeczy mógłbyś w tym czasie zrobić.


Skontaktuj się z nami.

Szybko przekonasz się, ile możesz zyskać – czasu, pieniędzy ale także spokoju, że wszystko jest prowadzone zgodnie z przepisami.