Audyty

Masz pytania? Kontrolę ITD lub PIP? Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się

przejdź na tacholab.pl

Sprawdź, czy jesteś gotowy na kontrole ITD, PIP, US, Policji… i śpij spokojnie.

Czy można przygotować się do kontroli?

Tak, oferujemy taką usługę, to audyt wewnętrzny w firmie transportowej. Jego celem jest zidentyfikowanie wszelkich nieprawidłowości w działalności Twojej firmy w zakresie przepisów oraz zlokalizowanie potencjalnych problemów i punktów zaczepienia podczas kontroli. Podcas audytu nasi specjaliści skupiają się się przede wszystkim na analizie:

  • ewidencji czasu pracy (w danych cyfrowych oraz analogowych)
  • analiz wynagrodzeń
  • dokumentacji pracowniczej (akta, umowy o prace, niezbędne zaświadczenia itp.)


Skontaktuj się z nami.

Szybko przekonasz się, ile możesz zyskać – czasu, pieniędzy ale także spokoju, że wszystko jest prowadzone zgodnie z przepisami.